Friday, September 11, 2009

My presentation slides on future classroom.

3 comments:

alazeim@blogspot.com said...

Saya inginkan penjelasan tentang pengaplikasian Future CLassroon di Malaysia dan sejauh mana keberkesanannya. mohon juga institusi-institusi yang telah menjalankan Future Classroom di Malaysia.

rayzul said...

mungkin tiada lagi kajian mendalam pernah diadakan atau dieksprimen terhadap pelajar mengenai konsep future classroom.

Nur Azida said...

oho,cikgu. setakat ini saya tidak berjaya bukti-bukti kajian yang telah dibuat di Malaysia mengenai kelas dimasa hadapan ini. Kebanyakannya berkisar mengenai perkongsian dan perjanjian Malaysia dengan syarikat-syarikat seperti Microsoft, Linux, IBM dan lain-lain. Liputan-liputan seperti ini sayangnya lebih menceritakan tentang kejayaan kerajaan Malaysia, bukan dari segi akademik. Program-program usahasama yang dibuat oleh kerajaan dengan syarikat-syarikat tersebut pula bertujuan menjayakan PIPP..merapatkan jurang digital dan sebagainya. Tapi saya kurang setuju dari segi perlaksanaan ini dari pelbagai segi. Sungguhpun begitu, langkah pertama itu yang dikira,kan?I think we've done a good job interms of walking towards the future classroom. Teruskan usaha blog dengan budak2!

Post a Comment